Pracujemy zarówno w przedsiębiorstwami litewskimi, jak i z europejskimi, czy z innych krajów. Obecnie swoje wyroby eksportujemy do 24 krajów zagranicznych.

Podstawę odpowiedzialnej działalności stanowi szacunek dla całego otaczającego nas środowiska: człowieka, społeczeństwa i przyrody

OBRONA CYWILNA

INFORMACJE DLA OKOLICZNYCH MIESZKAŃCÓW.


W PRZYPADKU BEZPIECZEŃSTWA I AWARII NA FABRYCE PIANKI POLIURETANOWEJ SP. Z O.O. „VlTA BALTIC INTERNATIONAL”:
(Opracowano zgodnie z rozporządzeniem Rządu RL „W sprawie powiadamiania mieszkańców w przypadku awarii przemysłowych”, 22 kwietnia 2002 r. Nr 560).

Działalność przedsiębiorstwa i strefa ochrony sanitarnej (SOS):
Fabryka Sp. z o.o. „Vita Baltic International” jest przedsiębiorstwem produkującym elastyczną piankę poliuretanową. Piankę poliuretanową produkuje się na linii produkcyjnej w drodze reakcji pomiędzy izocyjanianami, poliolami i materiałami pomocniczymi.

Strefa ochrony sanitarnej (SOS):
Jet to terytorium wokół stacjonarnego źródła lub kilku źródeł zanieczyszczenia, a także terytorium przy drogach, na którym ze względu na możliwe oddziaływanie na zdrowie ludzi obowiązują specjalne warunki użytkowania gruntów.

Zgodnie z punktem 13.7 załącznika do regulaminu określania granic sanitarnych stref ochronnych i ich reżimu, zatwierdzonego rozporządzeniem ministra zdrowia Republiki Litewskiej Nr V-586 z dn. 19.08.2004, strefa ochrony sanitarnej (SOS) dla produkcji pianki poliuretanowej wynosi 300 metrów.

Informacje o znajdujących się na obiekcie substancjach niebezpiecznych:
Olej łupkowy
Stabilna w normalnych warunkach ciecz na obiekcie jest stosowana jako paliwo w kotłowni. Substancja palna, opary łatwo mogą podrażnić oczy, nos, gardło. Mało prawdopodobne, że kontakt mógłby spowodować poważną szkodę (przechowywany w małych ilościach).

Izocyjaniany
Reaktywna palna ciecz, na obiekcie stosowana jako jeden z dwóch podstawowych surowców do produkcji pianki poliuretanowej. Substancja bardzo toksyczna, wysokie stężenia mogą spowodować zapalenie płuc. Niższe – zapalenia oskrzeli, zwłaszcza u osób wrażliwych. Może spowodować reakcje alergiczne (przechowywane ilości nadają obiektowi III kategorię zagrożenia).

Katalizatory aminowe 
Ciesz reaktywna, może spowodować oparzenia chemiczne, szkodliwa w przypadku wdychania lub połknięcia, a także w kontakcie ze skórą. Stosowana w procesie technologicznym jako katalizator (przechowywane bardzo małe ilości).

Niax® SiliconeL-2100
Stabilna w normalnych warunkach ciecz, na obiekcie stosowana w procesie technologicznym jako katalizator. Substancja charakteryzuje się łagodnym działaniem drażniącym (przechowywane bardzo małe ilości).

Dietanolamina
Stabilna w normalnych warunkach ciecz, na obiekcie stosowana w procesie technologicznym jako katalizator. Substancja charakteryzuje się łagodnym działaniem drażniącym (przechowywane bardzo małe ilości).

Fyrol FR-2
Mało reaktywna ciecz, rakotwórcza. Toksyczna dla organizmów wodnych (przechowywane bardzo małe ilości).

PU40300/40D
Mało reaktywna ciecz, charakteryzuje się łagodnym działaniem drażniącym. Stosowana w procesie technologicznym (przechowywane bardzo małe ilości).

Informacje o prawdopodobieństwie wystąpienia awarii:
Zagrożenie wybuchu i pożaru na obiekcie jest znikome. Najbardziej niebezpieczna możliwa awaria – wyciek substancji z grupy izocyjanianów. Największe możliwe niebezpieczeństwo w przypadku takiej awarii – tymczasowe zanieczyszczenie powietrza na pobliskim terytorium (do ~800 m).

Związki, które mogą wytworzyć się w przypadku awarii:
Podczas awarii do środowiska mogą przedostać się przechowywane i stosowane na obiekcie substancje (patrz następujący rozdział). W przypadku  pożaru – produkty ich spalania, wśród których poza standardowymi  (tlenek węgla, tlenki siarki i azotu oraz cząstki stałe) mogą także wystąpić małe ilości dość toksycznych związków, takich jak cyjanowodór.

Powiadamianie mieszkańców:
W przypadku awarii mieszkańcy powinni być informowani ogólną syreną i osobiście telefonicznie przez pracowników ochrony zakładu, w razie potrzeby – osobiście przez funkcjonariuszy służb specjalnych.

Jak zachować się w przypadku awarii:
W przypadku awarii należy postępować według wskazówek i żądań służb specjalnych. W przypadku, gdy wiatr wieje w Twoim kierunku, należy odejść z miejsca przebywania w kierunku prostopadłym do kierunku wiatru lub (gdy jesteś w domu) szczelnie zamknąć okna i szyby wentylacyjne, zatkać wszystkie otwory wilgotną tkaniną i czekać na instrukcje likwidujących awarię służb specjalnych.

Inne informacje:
Więcej informacji o likwidacji awarii można uzyskać w administracji fabryki pianki poliuretanowej Sp. z o.o. „Vita Baltic International”.

Osoba odpowiedzialna:
Audrius Jezepčikas, specjalista w zakresie bezpieczeństwa pracy i zdrowia, tel. 8-676-40002.

•Działalność w zakresie ochrony środowiska opieramy na zasadach produkcji i zrównoważonego środowiska

Powrót
Zamknij
Vita Baltic International - Produkcja wysokiej jakości pianki poliuretanowej – dla wyjątkowych pomysłów oraz produktów klienta!
Video

Zlecenia materaca

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi produktami, prosimy o wypełnienie poniższych pól
Tytuł
Napełniacz
Jurgiškiai, LT - 62181, Alytaus rajonas, Lietuva
Zamknij

Pracujemy zarówno w przedsiębiorstwami litewskimi, jak i z europejskimi, czy z innych krajów. Obecnie swoje wyroby eksportujemy do 24 krajów zagranicznych.

Zamknij

Aby poprawić jakość przeglądania stron, używamy plików cookie do celów statystycznych i marketingowych na tej stronie, które można anulować w każdej chwili, zmieniając ustawienia przeglądarki i usuwając zapisane pliki cookie.